balabar
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

نرم افزار آسانسور پارا(پیشرف

نام مسئول: میثم سینا
استان: تهران
محدوده فعالیت: بین المللی
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ایمیل: پست الکترونیک
مشخصات این محصول
عنوان محصول: نرم افزار آسانسور پارا(پیشرفنوع محصول: نسخه پیشرفته
شرایط محصول: نو (صفر)
توضیحات دیگر
در صورت تمایل با بخش فروش تهران تماس حاصل فرمائید .
77213671-72 / 77187966 / 26302836-39
امکانات تخصصی نرم افزار حسابداری آسانسور ( نسخه پیشرفته ) :
- ثبت کدینگ پروژه ها
- امکان تعریف پیش پرداختها
- امکان ثبت و گزارش گیری از استعلام پروژه های آسانسور
- ردیابی مراحل استعلام در پروژه های آسانسور
- انتقال اتوماتیک استعلام آسانسور به قسمت فروش و نصب یا سرویس و نگهداری
- پروژه های آسانسور فروش و نصب
- گزارش از پروژه های ثبت شده فروش و نصب
- امکان معرفی پروژه های فروش و نصب
- امکان ثبت پارت لیست آسانسور بصورت ثابت
- ثبت اجناس ارسالی به پروژه فروش و گزارش گیری از کسری اجناس ارسال نشده
- امکان محاسبه سود لحظه ای پروژه فروش بر اساس پیشرفت کار
- معرفی شرح های تکراری
- موجودی ابتدای دوره پروژه های فروش / سرویس و نگهداری
- معرفی قطعات آسانسور
- برآورد قطعات نصب آسانسور بر حسب تعداد توقف
- امکان ثبت و مدیریت فاکتور در پروژه های فروش و نصب
- امکان ثبت و گزارش گیری از فاکتورهای تائید شده
- امکان ثبت تمامی قطعات آسانسور در برنامه به صورت ریز قطعات و مشخصات فنی آنها
- ورود اطلاعات بازرسی و استاندارد آسانسور بابت هر پروژه
- گزارش آماری وضعیت مالی پروژه های فروش
- امکان ثبت مشخصات قرارداد از قبیل تاریخ اتمام پروژه ، بیمه سرنشین ، نحوه پرداخت قرارداد و ...
- گزارش از پروژه های ثبت شده سرویس و نگهداری
- امکان معرفی پروژه های سرویس و نگهداری
- امکان ثبت تمامی قطعات آسانسور در برنامه به صورت ریز قطعات و مشخصات فنی آنها
- امکان ثبت مشخصات قرارداد از قبیل تاریخ اتمام پروژه ، بیمه سرنشین ، روز سرویس دهی ، سررسید هزینه نگهداری و ...
- امکان ثبت و مدیریت فاکتور در پروژه های فروش و نصب
- گزارش آماری وضعیت مالی پروژه های سرویس و نگهداری
- امکان ثبت و گزارشگیری ثبت خرابیهای آسانسور
- امکان ثبت و گزارش از قرارداد پیمانکاران
- کارکرد و صورتحساب پیمانکاران
- لیست تائیدیه های قرارداد پیمانکاران
ماژول مدیریت ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی 14 رقمی :
- ارسال پیامک گروهی
- دریافت پیامک
- ارسال پیامک جهت مانده حساب مشتریان هنگام ثبت سند فروش
- ارسال پیامک هنگام معرفی مشتریان
- ارسال پیامک جهت مشتریان هنگام ثبت خرابی آسانسور
- ارسال پیامک هنگام ثبت پروژه فروش و نصب
- ارسال پیامک هنگام ثبت پروژه سرویس و نگهداری
- ارسال پیامک جهت سرویسکاران
- گزارش پیامکهای دریافتی و ارسالی
- گزارش از پیامکهای ارسال نشده
امول :
- امکان معرفی و گزارش گیری از کالا / اموال
- امکان ثبت و گزارش گیری از درخواست خرید جدید
- لیست مشتریان واحد پشتیبان
- گزارش گیری از موجودی کالاهای تدارکات
نمایشگر هشدارها در سیستم از قبیل :
- لیست سرویس های انجام نشده
- لیست خرابی های انجام نشده
- لیست چکهای نزدیک به سررسید
- لیست چکهای برگشت خورده
- لیست پروژه های رو به اتمام - فروش
- لیست پروژه های رو به اتمام - سرویس و نگهداری
- هزینه نگهداری پروژه ها
- اتمام بیمه سرنشین قراردادها
- تنظیمات دستی هشدارها
گزارشات مربوط به بخش پروژه های آسانسور :
- فرم سفارش تابلو
- چاپ قرارداد سرویس و نگهداری
- چاپ قرارداد فروش و نصب
- گزارش لیست خدمات تعریف شده
- صورتحساب قطعات و خدمات
- گزارش تفصیلی سرویس های پروژههای سرویس و نگهداری
- گزارش بیمه قراردادها
- گزارش کالاها و خدمات انجام شده پروژه ها
- گزارش مالی کلیه پروژه ها
- گزارش مالی ریز حساب کلیه پروژه ها
- چاپ فرم های سرویس
- گزارش خرابی های آسانسور
- لیست پروژه های تعریف شده در برنامه
- گزارش اشخاص
- گزارش کارکرد بازاریابان
- گزارش کارکرد پرسنل
- گزارش کارکرد پیمانکاران
- گزارش کاردکس اشخاص
- گزارش کاردکس ریالی
- گزارش کاردکس انبار
- گزارش موجودی انبارها
- گزارش موجودی یک انبار
- گزارش موجودی تمام انبارها
- گزارش کالاهای تعریف شده
- گزارش چاپ رسید پارتی ها
- چاپ رسید انبار و حواله انبارها
- گزارشات حسابداری
- اسناد حسابداری
- خلاصه لیست اسناد حسابداری
- ترازنامه
- تراز آزمایشی
- سفارش سازی ترازنامه
- گزارش گردش حسابها به تفکیک ماهها
- گزارش خلاف ماهیت مانده های حساب
- گزارش حسابهای راکد و فاقد گردش
- گزارش جمع گردش از یک سند تا سند دیگر
- گزارش مانده حساب مشتریان ( بدهکار ، بستانکار )
- گزارش چاپی حسابهای سطح گروه
- گزارش چاپی حسابهای سطح کل
- گزارش چاپی حسابهای سطح معین
- گزارش چاپی حسابهای سطح تفصیلی
- گزارش موجودی بانک و صندوق
- گزارش ریز عملیات صندوق
- گزارش ریز عملیات بانک
- گزارش چکهای درفتی و پرداختی به همراه امکان فیلترینگ
- گزارش جمعی چکهای دریافتی و پرداختی ماهانه
- گزارش رسید دریافت / پرداخت
- گزارش کالاهای خرید و فروش شده
- گزارش فاکتورها
- گزارش فاکتور خرید ، برگشت از خرید ، فروش ، برگشت از فروش
- گزارش پیش فاکتور ، فاکتور امانی
- گزارش سفارش کالا
امکانات تعاریف اولیه :
- تعریف سال مالی بصورت نامحدود
- معرفی مشخصات شرکت بصورت نامحدود
- معرفی واحد شمارش کالا و گروه ، نام کشور ، واحد پولی ، نوع مشتریان و...
- ثبت سند موجودی ابتدای دوره بانک ، صندوق ، کالا و چکهای دریافتی و پرداختی
- معرفی حسابهای بانکی شرکت
- تنظیمات ایجاد کد اتوماتیک
- تنظیمات کدینگ حسابداری
- تنظیمات صدور سند
امول :
- امکان معرفی و گزارش گیری از کالا / اموال
- امکان ثبت و گزارش گیری از درخواست خرید جدید
- لیست مشتریان واحد پشتیبان
- گزارش گیری از موجودی کالاهای تدارکات
امکانات بخش اشخاص :
- معرفی مشتریان ، پرسنل ، بازاریابان ، سهامداران ، تنخواه گردان و پیمانکاران
امکانات بخش انبار و کالا :
- معرفی انبار و کالا بصورت نامحدود
- گروه بندی و طبقه بندی کالا تا 9 سطح
- امکان معرفی 14 قیمت فروش جهت هر کالا و تخصیص آن به مشتریان خاص
امکانات بخش حسابداری :
- مدیریت حسابها و سرفصلهای حسابداری
- گزارش چاپی از حسابها
- اطلاعات آماری حسابها
- لیست تفصیلی
- تعیین حسابهای ویژه
- مدیریت اسناد حسابداری
- امکان ثبت سند حسابداری بصورت نامحدود
- گزارش خلاصه اسناد
- امکان ثبت قطعی اسناد موقت حسابداری و برگشت از ثبت قطعی
- امکان ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه
- محافظت اسناد حسابداری جهت تغییر و لغو محافظت
- مرتب سازی آرتیکل های اسناد
- تغییر دستی شماره اسناد
- تغییر شماره اسناد بر حسب تاریخ
- جا به جایی دو سند با یکدیگر
- تلفیق دو سند و حذف یکی از آنها
- معکوس نمودن مبالغ بدهکار و بستانکار اسناد
- دفتر حساب
- دفتر کل ، معین ، روزنامه و تفصیلی
امکانات خزانه داری :
- امکان معرفی صندوق بصورت نامحدود
- امکان معرفی ثبت هزینه و درآمد بصورت نامحدود
- نمایش تمامی چکها
- امکان ثبت عملیات مربوط به دریافت و پرداخت چک
- ثبت گروهی چکهای دریافتی و پرداختی در سیستم
- گزارش چکهای دریافتی و پرداختی
- اعلام وصول کلیه چکها
- عودت از حالت وصول چک
- عودت از حالت برگشتی
- عودت از به حساب خواباندن
- امکان ثبت و گزارش عملیات مربوط به بانک به بانک
- امکان ثبت و گزارش عملیات مربوط به صندوق به بانک
- امکان ثبت و گزارش عملیات مربوط به بانک به صندوق
- امکان ثبت و گزارش از حواله های اشخاص به بانک و بلعکس
- امکان ثبت و گزارش از دریافتها و پرداختها
- امکان ثبت و گزارش از برداشتها
- امکان ثبت و گزارش از پرداختیهای پیمانکاران
- امکان ثبت و گزارش سرمایه گذاری
امکانات خرید و فروش :
- امکان ثبت و گزارش فاکتور خرید ، برگشت از خرید ، فروش ، برگشت از فروش
- امکان ثبت و گزارش پیش فاکتورها ، فاکتور امانی و برگشت از امانی
- امکان ثبت و گزاارش از انبار ضایعات ، لیست سفارش کالا
- امکان ثبت و گزارش از حواله و رسید بین انبارها
تولید :
- تعریف کالاهای مرکب - تولید
- لیست تولیدات
- موجودی قابل تولید کالاهای مرکب
- اجزای تشکیل دهنده کالاهای مرکب
امکانات مدیریت کاربران سیستم :
- امکان ثبت و گزارش لیست کاربران تعریف شده
- سطح دسترسی کاربران
- تغییر کاربر جاری
امکانات سیستم :
- ایجاد نسخه پشتیبان
- بازیابی نسخه پشتیبان
- حذف کلیه اطلاعات ثبت شده بصورت کلی
- انتقال حسابهای شرکت
- امکان نصب بر روی تمام سیستم عاملها حتی ویندوز 8
- تحت شبکه
- بانک اطلاعاتی SQLSERVER 2000
- یکسال پشتیبانی رایگان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی
- تعداد نصب نامحدود بر روی کامپیوتر
- قفل سخت افزاری

ارسال پیام به شرکت مهسان سیستم پارس
نام شما:
*
ایمیل شما:
*
تلفن تماس شما:
پیام:
*
  Captcha
 جدید

آسانسور های مشابه

ویلچربر دارای ریل آسانسوری افزایش ایمنی و جلوگیری از سقوط سامانه الکتروهیرولیک خدمات ... کیان ساعی - محدوده فعالیت:
بالابر صنعتی متحرک بالابرصنعتی متحرک بالابرصنعتی در دونوع ثابت و متحرک وسیله ای مناسب برای بلند کر ... مهدی خلیلی - محدوده فعالیت:
بالابر فروشگاهی بالابرفروشگاهی بالابر فروشگاه. کاربری: جابجایی اجسام و نفر جهت اطلاعات بیشتر ... مهدی خلیلی - محدوده فعالیت:
دیزل ژنراتور الکتروموتور فروش انواع الکترو موترهای سه فاز و تکفاز ایرانی و چینی و اروپائی و محصولات موتوژ ... احسان نادری - محدوده فعالیت: ایران
فروش و نصب آسانسور مسافری فروش، نصب، راه اندازی، سرویس و نگه داری انواع آسانسور مسافری، خودروبر، برانکاردب ... توسعه تجهیزات صنعتی - محدوده فعالیت: ایران
فروش آسانسور و بالابر خدماتی فروش، نصب، راه اندازی، سرویس و نگه داری انواع آسانسور مسافری، خودروبر، برانکاردب ... توسعه تجهیزات صنعتی - محدوده فعالیت: ایران
فروش آسانسور و بالابر خودرو فروش، نصب، راه اندازی، سرویس و نگه داری انواع آسانسور مسافری، خودروبر، برانکاردب ... توسعه تجهیزات صنعتی - محدوده فعالیت: ایران
LRS-50, LRS-100, LRS-150, RS الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیان پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ... دانیال باباییان - محدوده فعالیت: ایران
شارژر اتوماتیک صنعتی باطری الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت گلد استار در ایران ، آما ... دانیال باباییان - محدوده فعالیت: ایران
بالابر خانگی شرکت پیشرو بالابر فارس تولید کننده بالابر نفربر و باربر هیدرولیکی بالابر ثابت ... پيشرو بالابر فارس (احمد فرمان بر - محدوده فعالیت: ایران
جک خودروبر قیچی بالابر قیچی خودرو برای سهولت جابجایی خودرو در بین طبقات در صورت نداشتن فضای رمپ ... مهدی خانلو - محدوده فعالیت:
بالابر صنعتی نسل جديد بالابرهاي ثابت هيدروليكي (تكفاز و سه فاز)در دو مدل دو ريل و چهار ريل با ... گرشاسبي - محدوده فعالیت: بین المللی
بالابر ثابت،مغازه و خانه، نسل جديد بالابرهاي ثابت هيدروليكي (تكفاز و سه فاز)در دو مدل دو ريل و چهار ريل با ... گرشاسبي - محدوده فعالیت: بین المللی
فروش آسانسور باربر فروش، نصب، راه اندازی، سرویس و نگه داری انواع آسانسور مسافری، خودروبر، برانکاردب ... توسعه تجهیزات صنعتی - محدوده فعالیت: ایران
بالابر ثابت مخصوص حمل بار - پیشرو بالابر فارس بالابر های ثابت هیدرولیک -مخصوص حمل نفر و بار./جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ... پيشرو بالابر فارس (احمد فرمان بر - محدوده فعالیت: ایران
قیمت اسانسور و بالابر شرکت پیشرو بالابر فارس تولید کننده انواع بالابرهای نفربر متحرک و ثابت بالابرها ... پيشرو بالابر فارس (احمد فرمان بر - محدوده فعالیت: ایران
منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایــی پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ... دانیال باباییان - محدوده فعالیت: ایران


محصولات

بنر
بنر