balabar
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

كاريران

نام : كاريران
نام مسئول : كورش كريمي
استان : تهران
محدوده فعالیت : ایران
تلفن همراه :
تلفن ثابت:
ایمیل: پست الکترونیک
وب سایت : www.cariranco.com
آدرس : تهران جاده ساوه جنب كلانتري چهار دانگه خ خزايي پلاك 19
محصولات شرکت كورش كريمي
 كاريران سازنده بالابر ستون ريز ريلي شركت توليدي صنعتي كاريران سازنده بالابر ستون ريز ريلي قدرت موتور: سه اسب گي ... كورش كريمي - محدوده فعالیت: ایران
كاريران سازنده بالابر ستون ريز 350kg شركت توليدي صنعتي كاريران سازنده بالابر ستون گردان داراي تابلو كنترل فاز و ك ... كورش كريمي - محدوده فعالیت: ایران
 كاريران سازنده بالابر ريلي 650KGسه فاز شركت توليدي صنعتي كاريران سازنده بالا بر ريلي 650 كيلو گرمي سه فاز داراي تابلو ... كورش كريمي - محدوده فعالیت: ایران
كاريران سازنده بالابر ريلي 400kg شركت توليدي صنعتي كاريران سازنده بالابر ريلي 400kg سه فازو تكفاز داراي تابلو ... كورش كريمي - محدوده فعالیت: ایران
كاريران سازنده بالابر گردان يك تني شركت توليدي صنعتي كاريران سازنده بالابر گردان يك تني سه فاز داراي تابلو كنترل ... كورش كريمي - محدوده فعالیت: ایران

5 5