balabar
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

اجاره جرثقیل حیدری ۰۹۱۶۱۴۱۰۰۳۴

اجاره جرثقیل 50تن الی 300 تن در سراسر ایران
نام : اجاره جرثقیل حیدری ۰۹۱۶۱۴۱۰۰۳۴
نام مسئول : امین حیدری
استان : خوزستان
محدوده فعالیت : بین المللی
تلفن همراه :
تلفن ثابت:
ایمیل: پست الکترونیک
وب سایت :
آدرس :
محصولات شرکت امین حیدری
nopic اجاره جرثقیل در سراسر ایران 09161410034 ... امین حیدری - محدوده فعالیت: بین المللی
اجاره جرثقیل سنگین ... امین حیدری - محدوده فعالیت: بین المللی
اجاره جرثقیل09161410034 اجاره جرثقیل در سراسر ایران 50 ال 300 تنی ... امین حیدری - محدوده فعالیت: بین المللی

3 3