balabar

بنر
Slider Slider Slider
بنر

دسترسی معلولان و آزادی تحرک

 

سایت بالابر - اولین نگرانی سایت بالابر برای بازدیدکنندگان خود ایمنی است. این نکته همراه با اعتمادپذیری و کارکرد بالای همه آسانسورها و محصولات دیگر برای دسترسی معلولان و بازار حرکتی یکی از دغدغه ها بوده است.
استاندارد EN81-70 استانداردی اروپایی است که برای محک هر تولیدکننده بالابر نفر یا کالا استفاده می شود و مهندسان نصب بالابر یا آسانسور باید آن را رعایت کنند. این استاندارد برای ساخت و نصب بالابر و آسانسور به کار می رود. این به تولیدکنندگان و مهندسان بالابر و آسانسور کمک می کند تا همه شرایط لازم قوانین بالابر سال 1997 و قانون معلولیت و رفع تبعیض سال 1994 (D.D.A.) را رعایت کنند.
هدف قانون (D.D.A.) اجتناب و غلبه بر موانع فیزیکی برای افرادی است که روی ویلچر می نشینند و یا ناتوانی های حرکتی دارند. D.D.A بیان می کند که همه ساختمان ها باید برای افراد معلول قابل دسترس باشند.

محروم کردن از دسترسی

موانع فیزیکی برای نمونه پله های ورودی یا خروجی به یک ساختمان هستند. آنها به ساختمان هایی با پله هایی اشاره دارند که هیچ بالابر یا آسنسوری ندارند. این ویژگی ها از آن مواردی است که افراد بدون معلولیت امتیاز دارند اما مانعی موثر برای محدود کردن دسترسی افرادی به خصوص افراد ویلچری است.
اهداف راه رفتن
در این میان مباحث ایمنی، پیشگیری از تصادف، شرایط ایمنی و سلامتی، دسترسی و نصب است که نه تنها  باید افراد ویلچری را حمایت کند بلکه برای افراد عقب مانده، ناشنوا، نابینا و حتی افراد عصا به دست باید به کار بیایند. چارچوب های زیمر و غیره ارائه شده اند.

برای فراهم کردن دسترسی بالابر یا آسانسور این موارد را باید در نظر داشت:

یک آسانسور یا بالابر فورا قابل شناسایی و دسترسی به آن ساده باشد.
چراغ مناسبی درون و بیرون آسانسور یا بالابر وجود داشته باشد که شامل مسیر نزدیک به آسانسور هم می شود.
اتاقی که در بیرون آسانسور است به اندازه کافی جا برای چرخش ویلچر داشته باشد.
به اندازه کافی برای جا دادن ویلچر فضا داشته باشد.
اعلام صوتی برای افراد نابینا داشته باشد.
دکمه های ساده و در عین حال قابل خواندن داشته باشد برای نمونه دکمه هایی به زبان بریل برای افراد دچار اختلال بینایی داشته باشد.
نشانه های بصری برای افراد ناشنوا یا کم شنوا داشته باشد.
آسانسور دقیقا هم سطح با کف طبقه برای ورود و خروج نرم از آن توقف کند.

مناسب ترین بالابر یا آسانسور برای شما

احتمالا دوست دارید در مورد آسانسورهایی که برای معلولان خاص مناسب هستند تصمیم بگیرید. در میان بانک اطلاعاتی در سایت بالابر افراد بسیار ماهر و مهندسان صاحب صلاحیت در زمینه آسانسور و بالابر هم وجود دارند. آنها بسیار خوشحال می شوند اگر به شما توصیه هایی حرفه ای در زمینه آسانسور و بالابر مناسب ارائه دهند که در عین حال با پول توی جیب تان هم بخواند.