balabar
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

بازرسی سازمان استاندارد از آسانسورها در مکان های عمومی

نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد در گفتگویی که با ایسنا داشته اشاره ای هم به استاندارد آسانسور و بالابر نموده است که در ذیل می توانید پاسخ این مسئول استاندارد کشور را بخوانید.
- با توجه به اینکه بخش زیادی از حوادث شهری مربوط به استاندارد نبودن آسانسورهاست، نظارت بر استاندارد این کالا چقدر جدی گرفته می‌شود؟ و آیا نظارت بر قبل و بعد از نصب این کالا کاملا بر عهده سازمان استاندارد است؟
در مورد آسانسور به صورت مجزا می‌توان گفت که قبل و پس از نصب، سازمان ملی استاندارد نظارت کامل در این حوزه دارد. مساله مهم این است که باید بازرسی دوره‌ای از آسانسور‌ها صورت بگیرد.
بحث بازرسی آسانسور در خانه‌های شخصی برعهده شهرداری است و تاکنون نیز پیشنهاداتی از سوی سازمان ملی استاندارد برای ارائه‌ این کار انجام شده است که متاسفانه شهرداری تاکنون تمایل چندانی به این امر نداشته اما مذاکرات همچنان ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم به یک جمع‌بندی مفید و قابل اجرا دست یابیم.
از سوی دیگر در بازرسی آسانسور‌ها در مکان‌های عمومی همچون ادارات و سازمان‌هایی که مالک شخصی ندارند علی‌رغم این‌که سازمان استاندارد وظیفه‌ای در آن‌ها ندارد، بازرسی‌های دوره‌ای را انجام می‌دهد و گزارش آن را هر چند وقت یکبار ارائه می‌کند.

- نقش و جایگاه سازمان ملی استاندارد در کیفیت و نظارت خدمات عمومی چیست؟
سازمان ملی استاندارد که تاکنون تمرکز خود را بر استاندارد کالا معطوف کرده بود، زین پس با راه‌اندازی معاونت کیفیت در سازمان قصد دارد علاوه بر نظارت بر کالا، امر نظارت بر خدمات را نیز انجام دهد.
نظارت بر کارهای خدماتی اماکن شخصی و عمومی بر عهده شهرداری است اما سازمان ملی استاندارد نیز تاکنون اقداماتی در راستای نظارت بر آسانسورهای اماکن عمومی انجام داده است و در راستای نظارت بر شهربازی‌ها نیز طبق قانون منع فعالیت شهربازی‌های غیر استاندارد و پلمپ آن‌ها، علی‌رغم نداشتن وظیفه در این حوزه کارهای ویژه‌ای را انجام داده است به طوری که چندین شهربازی پلمپ شده است.
از آنجاکه خدمات جزو لاینفک استاندارد است، در این سازمان نیز خدمات جزو مواردی در نظر گرفته شده که سازمان ملی استاندارد فعالیت خود را در آن افزایش می‌دهد.
به‌طور کلی در حال حاضر وظیفه نظارت بر خدمات سطح شهر بر عهده شهرداری است اما در مکان‌های عمومی همچون شهربازی و آسانسور‌های عمومی، سازمان ملی استاندارد علی‌رغم نداشتن وظیفه، در این بخش‌ها نظارت دارد.
از آنجاکه مفاهیم استاندارد‌سازی دنیا فقط منوط به تولید کالا و محصول نیست و بخش خدمات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سازمان ملی استاندارد با به‌کارگیری از یک نیروی جدید به نام "مدیریت کیفیت" قصد دارد فعالیت خود را در حوزه خدمات افزایش دهد.
به‌طور کلی می‌توان رویکرد سازمان استاندارد را در دو حوزه کالا و خدمات همچون بخش‌های گردشگری، هتل‌داری، شهربازی، آسانسور و ...معرفی کرد.
از آنجاکه معاونت بخش کیفیت خدمات به تازگی وارد این حوزه شده است، تاکنون تنها زیرساخت‌های این بخش آماده شده، اما قصد داریم به زودی این مرحله را اجرایی کنیم.
منبع: ایسنا