balabar
بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر

تاورکرین، جرثقیل برج،تاور کرین

فروش تاور کرین، انواع تاورکرین، قیمت تاورکرین


بچینگ لیپهر و راه ماشین تاور گروه ماشین الات صنعتی نادری سازنده بچینگ پلانت و تراک میکسر گروه صنعتی نادری ... احسان نادری - محدوده فعالیت: ایران
بچینگ بچینگ پلانت گروه ماشین الات صنعتی نادری سازنده بچینگ پلانت فروش بچینگ پلانت گ ... احسان نادری - محدوده فعالیت: ایران
گروه ماشین الات صنعتی نادری تاورکرین بالابر بالابرمصالح بر بالابر نفربر معلول بر بالابرهای 250 الی 150 ... احسان نادری - محدوده فعالیت: ایران
تاور کرین 12 تن پتن فرانسه م تاور کرین 12 تن پتن فرانسه مدل H3026 با 55 متر فلش فروشی سکشن و سیستم ارتفا ... احسان نادری - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین 8 تن پتن مدل 646 تاور کرین 8 تن پتن فرانسه مدل 646 با 42 متر فلش فروشی سکشن و سیستم ارتفاعی ... احسان نادری - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین 4 تن پتن مدل 429 تاور کرین 3 تن پتن فرانسه مدل 429 با 42 متر فلش فروشی سکشن و سیستم ارتفاعی ... احسان نادری - محدوده فعالیت: بین المللی
تاورکرين تاورپتن اشتاتر ليبه نادري گروپ با چهل سال سابقه خريد فروش اجاره ماشين الات راه سازي ساختمان اواده هم ... احسان نادری - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC6015 نوع TOPLESS مدل:TC6016 نوع TOPLESS حداکثر ظرفیت (تن): 10 طول فلش (متر): 60 حداکثر بار در ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC7021 مدل:TC7021 حداکثر ظرفیت (تن): 12 طول فلش (متر): 70 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC6518 مدل:TC6518 حداکثر ظرفیت (تن): 10 طول فلش (متر): 65 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC6016 مدل:TC6016 حداکثر ظرفیت (تن): 8 طول فلش (متر): 60 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5615 مدل:TC5615 حداکثر ظرفیت (تن): 8 طول فلش (متر): 56 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5613A مدل:TC5613A حداکثر ظرفیت (تن): 8 طول فلش (متر): 56 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5613 مدل:TC5613 حداکثر ظرفیت (تن): 6 طول فلش (متر): 56 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5015 مدل:TC5015 حداکثر ظرفیت (تن): 6 طول فلش (متر): 50 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5012 مدل:TC5012 حداکثر ظرفیت (تن): 6 طول فلش (متر): 50 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC4010 مدل:TC4010 حداکثر ظرفیت (تن): 4 طول فلش (متر): 40 حداکثر بار در انتهای فلش: 1 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC3608 مدل:TC3608 حداکثر ظرفیت (تن): 3 طول فلش (متر): 36 حداکثر بار در انتهای فلش: 8 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC3208 مدل:TC3208 حداکثر ظرفیت (تن): 2.5 طول فلش (متر): 32 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC4608 مدل:TC4608 حداکثر ظرفیت (تن): 4 طول فلش (متر): 46 حداکثر بار در انتهای فلش: 8 ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5610A مدل:TC5610A حداکثر ظرفیت (تن): 6 طول فلش (متر): 56 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC6016A مدل:TC6016A حداکثر ظرفیت (تن): 10 طول فلش (متر): 60 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC4608A مدل:TC4608A حداکثر ظرفیت (تن): 4 طول فلش (متر): 46 حداکثر بار در انتهای فلش: ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5510 نوع TOPLESS مدل:TC5510 نوع TOPLESS حداکثر ظرفیت (تن): 6 طول فلش (متر): 55 حداکثر بار در ا ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی
تاور کرین تانیوس مدل TC5615 نوع TOPLESS مدل:TC5615 نوع TOPLESS حداکثر ظرفیت (تن): 8 طول فلش (متر): 56 حداکثر بار در ا ... ناصر حسن زاده - محدوده فعالیت: بین المللی