balabar

بنر
Slider Slider Slider
بنر

بالابر

 بالابر هیدرولیک | بالابر خانگی | بالابر ساختمانی

سایت بالابر: نیازمندی هاي تخصصي بالابرهاي صنعتي و نفری مي باشد. كلمه  بالابر  عنوان مشتركي است كه براي دستگاه هايي چون ليفتراك، بالابر هیدرولیک ، آسانسور، تاور كرين، جک پالت، لیفتراک دستی، بالابر خانگی، میز بالابر هیدرولیک، استاكر، بالابر ساختماني، بالابر نفری، قيچي، بالابر هیدرولیک و ... به كار مي رود.