balabar

بنر
Slider Slider Slider
بنر

جرثقیل

جرثقیل 5تن با 23 متر دکل قاسمی 09356300139
نام : جرثقیل
نام مسئول : پدرام قاسمی
استان : تهران
محدوده فعالیت : تهران
تلفن همراه :
تلفن ثابت:
ایمیل: پست الکترونیک
وب سایت :
آدرس : میدان معلم
محصولات شرکت پدرام قاسمی
nopic ... پدرام قاسمی - محدوده فعالیت: تهران
nopic ... پدرام قاسمی - محدوده فعالیت: تهران
nopic ... پدرام قاسمی - محدوده فعالیت: تهران

3 3