balabar

بنر
Slider Slider Slider
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر

ماشین آلات راه سازی


رولیک پایین هیوندا500 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
زنجیر بلدوزر65 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
ناخن سنگی966-ZL50 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
پین دکل بیلPC600 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
شانک کلنگ بلدوزر 155 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
پوسته توربین بلدوزر85 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
سر ریپر کامل ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
گوشه کلنگ سه پیچ ناخن خور ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
انواع فنر زنجیر سفت کن انواع فنرزنجیرسفت کن ازبیلPC200 الیPC1250موجود می باشد شرکت آتاتجارت سلوط 02 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
کلنگ سه پیچ ناخن خور ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
ناخن کوماتسو100 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
شافت توربین بلدوزر85 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
دنده گردان بزرگ هیوندا210 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
فول چرخ گریدر 705 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
سیلندر زتجیر سفت کن ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
دنده دوبل تخت بلدوزر65 ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی
کلنگ دو پیچ ... کاظمی - محدوده فعالیت: بین المللی